Retorikken  

  introduktion 1-1    


H. C. Andersen
født 2.april 1805 i Odense
Forstanderen har læst en række af hans mindre kendte æventyr...
Skolen
  grundbøger  serie3tekniklære       
 
grundbog   1
  grundbog   2
  grundbog   3
  grundbog   4
  grundbo
g   5
Retorik har vi fra Aristoteles og det dækker nærmest over "den mest overbevisende fremførelse" (bemærk fx. hos Cicero), fornuftsmæssigt og følelsesmæssigt.
Etos:
Karakter hos taleren dvs. troværdigheden hos den der taler.
Logos:
Argumentet og budskabet.
Pathos:
Indleven (fraséring af sproget osv.)
Inventio=
Argumenterne.
Disposio=
Dispositionen. Disponér manus,
fx.: Indledningen med påstanden, indholdet med argumenteringen og afslutningen med summering af påstand og bevis samt konklusionen.

Elocutio=
Sprogets udformning og gentagelser, retoriske spørgsmål, der ikke kræver svar og metaforer. F.x. som vi finder dem hos Cato med: "Iøvrigt mener jeg at Carthago bør udslettes" (afslutning i hver tale) og Martin Luther King med: "I have a Dream..", (gentaget)
Memoria=
træning og memorering af stoffet, at huske hele talen
Actio= f
remførelsen Artikulationen dvs. led-deling af ordene og fuldstændig udtale er meget vigtigt i radiosammenhænge: Afsnup ikke ord og tal tydeligt og evt. langsomt ved ikke mindst telefonnumre samt komplicerede emner, historier oma.
Elocutio er ofte brugt i propagandaøjemed, som Cato "d. ældre" i Rom gjorde det (praetereo censeo, Carthaginem delendam esse*, sammenlign J.F. Kennedy-retorikken: "..., I am a berliner" eller Luther King: "I have a dream..").

Gode råd:
Varm op med stemmen og skriv et læseligt manus med store bogstaver, tegnsæt, brug evt. bindestreger og lydskrift. Dobbelt linieafstand i manus eller brug spalter. brug evt. stikords-manus på papkort. husk pointer samt evt. en lille vittighed på rette sted. sproget er talesprog.., brug ikke komplicerede indskudte sætninger og klichéer. Den nødvendige øvelse kræver oplæsning mindst 2 gange (læs højt, dvs. ikke kun indenad, evt. i det rigtige lokale). Studér fraséringen, få evt. hjælp eller instruktion af andre. Planlæg fremtræden i forhold til acoustik, pladsering i lokalet og talehastighed. Tal tydeligt (artikuleret) og ikke for hurtigt. "Smil med stemmen", tal højt (nok). Løft stemmen hen imod punktummer. Slut af når alt er sagt, træk ikke i langdrag.

Oversigt over emner ved Radioskolens begynderkursus
Introkursus 1 gennemgår de generelle og vigtige ting, der er nødvendige for omgangen med radiomediet, samt det specielle ved at producere lokalt.
Retoriklære og artikulation: Om leddeling af ordene,"veltalenhed" og oplæsningen, lyddannelse, gramatik, korrekt sprog, karakter og stemmens lydbillede og udtryk. Andre lyde og konceptets lyde. Notater og manus med research, ideer, korrekturer og prøver. Medieforståelse og værktøjer, som fx. jingler, effekter osv.
Teknik: Afviklingstræning og forståelse. Reparations- og udviklingsområdets dækning. Ny teknik, tekstbehandlingsprogrammer og skemaerne/apparaterne til registreringen af det afviklede/planlagte mv.
Ophavsretten og lovene. Udsendelsens opbygning, ansvaret, musik, krav mv.
Herpå kan så bygges videre på emnerne ved fortsættelseskurser, samt især ved de medfølgende øvelser. Der beregnes tid til praktik (og spørgsmål i relation hertil mv.) udover lektionerne, hvorfor der, efter planlægning, vil være plads til dette på kurserne. Programmerne der produceres vil kunne udsendes på radioen, hvormed samarbejdet er etableret.

Research, manusfremstilling og klargøring til radiofoni-udsendelsen:
Når vi arbejder med en udsendelse starter vi med at lave research. Der kan findes videofilm, bøger og tidsskrifter om emnet og ideer kan komme fra aviserne. Det er selvfølgeligt ofte, at det er interesser der styrer, når det er programproducere der, som start, vil afprøve lokalradiomediet for en periode, mens de efter at have gennemtygget deres interesser, vil være tvunget til at anlægge en mere alsidig eller ubundet vinkel på programproduktionen, eller som det indimellem sker, ophøre med arbejdet, idetmindste for en tid, indtil ideerne igen melder sig. Den bedste kur mod det vi kalder "radiotræthed", er en ferie(rejse) o.lign., der kan bringe nye vinkler og oplevelser "in mente" (og manus).
Vi kan undersøge ting ved at ringe experter op på fx. universitetet,firmaer osv. eller vi kan forberede et interview til optagelse, som suplement til andet, eller som selvstændigt "skelet" til udsendelsen. Man ringer så op og aftaler tidspunkt og evt. spørgsmål mv. således at alt er klart til optagelsestidspunktet eller tidspunktet for den direkte udsendelse. Husk at få et telefonnummer, så evt. problemer kan ordnes, for der kan ske uforudsete ting teknisk eller planmæssigt, og de sker altid når de mindst ventes og på mest ubelejligt tidspunkt ( fx. telefonen strejker og en anden må bruges, utilsigtet afbrydelse af telefonen osv.).
Vi kan søge i registre som erhvervsregistret på hovedbiblioteket, kemiske eller medicinske opslagsværker (Chemical Abstracts, Beilstein, Nature osv.) eller tidsskrifter med oversigt over emner som Naturens verden, Skalk, SAXO oma. Der findes opslagskartoteker over emnerne, så man kan finde en bestemt artikel i et tidsskrift eller en bog.


Radiostudiet i Jorchs Passage (ved Strøget i København).
                                               top igen

agitation: Tale for en sag

licentia poetica: kunstnerisk frihed i sprogbruget

liber: bog, fri

plebiscitet: folkebeslutning

potentat: magthaver

propaganda: udbredelse af ide/tro (propa’gare: stiklingeaflægning/ plante kim.., siden 1622~katolsk institution) og tillige for reklamer

recitere: Læse op, deklamere, fremsige.

redigere: genbearbejde

rigid: stiv (rigor:stiv ~rigor mortis/dødsstivhed)

teoretiker: beskuende, tankemæssig (modsat praktisk)

paralysis agitans: forstenet agiteren

rabulist: "sagfører der kun skriger op", skrålende politisk agitator.

sarkasme: bidende spydighed (~sarko: kød, gr.)

satire: mangeartet spot (~blandet frugt, gr.)

Pleonasme: logisk overflødige ord "Jeg plejer sædvanligvis.." (af gr. pleonasmos)

paratagme: helhed i sideordnet opstilling "han sang og dansede"

postulat: påstand

utilitarisme: etik som nytteværdien for mennesket (John Bentham, eng.philos.)

utopi: som ikke existerer (Thomas more: Utopia, 1516 eng.)

universal: altomfattende

 

 

*praetereo censeo, Carthaginem delendam esse: Forøvrigt mener jeg, at Carthago bør ødelægges.