Lidt om nogle måleenheder og formler:                grundbog 5    noter:
  kopiér sådan:
Markér..... og
     tryk (samtidigt)
        Ctrl og c 
(kopierer)
 Indsæt i anden text, tryk
         Ctrl og v 
(indsætter)
 
Modstand:
(Ohm) Ω=1V/A

Effekt:
(Watt) W= 1J/s

 

Elektrisk strøm:
ampere (A)


Spænding:
(volt) V=1W/A,

Et lyn er ca. 100 000 000 V
   (men meget kortvarigt)

            

   Henry= Selvinduktion
(af spole med 1 volt spænding og
strømændring på 1 ampere pr. sek.).


Tv. ses værdien på de anvendte
(antenne-) transformerspoler i 
μH
De 2 sæt spoler forbindes ved hjælp af skærmet kabel forbundet til antennespolens jord-ende (se også ill. nederst)

    Gauß= magnetisk induktion,     
              

Farad= kapacitet af kondensator (der optager 1 coulomb ved 1 volt , microF= 1/1 000 000 F).

Ved Upsala Universitet har man kondensatorer der  tilsammen kan give
              200 000 A ved 1 000 000 V

Tesla: se nederst på siden

 

 

 

 

 

4,7eV svarer til ca. en flue der løfter benet

 

Coulomb= 1 A i 1 sek. 

 

 

Tv. ses kortbølgefilter
med (th.herfor) metalkam hvor tandafstanden tillader de korte bølger at overføres til radiokredsløbet

Th. samme opstilling blot med 2 transformere og forbindelse via kabel
 


 

Bølgelængder:                       (enhed: Lambda=Λ=λ)
                        AM= Amplitude moduleret
Langbølge =30 000-1000 mtr.,  mellembølger =1000-100 mtr. og  kortbølge =100-10 mtr. 
                         FM= Frekvens moduleret (10-1 mtr.)    
                      (Clock) frekvens
~~~
1 hertz = 1 svingning pr.sekund   (Mega= 1 mio.)
     1 sek.= 9.192.631.770 svingninger i et Cæsium133 atom(ur)
      Om tid og svingninger Huygens, Rømer, Cassini, Gallilei mfl.

I vakuum tilbagelægger lys  - 1 meter på 1/299792458 sekund

Lys styrke måles i candela (Cd)= monokromatisk lys med frekvens på 540x1012 med styrken 1/683 W  /sterad (1 candela= ca. et stearinlys)
En cykellygte skal være mindst 4 Cd


tv. pendul der styrer urværk via kredsløb m. elektromagnet:
Når pendulet rører den buede kviksølv-prop i røret sluttes strømmen og tandhjulet rykkes en tand frem  ved hjælp af elektromagneten
      (1 sek.= 1 hertz frekvens)
 
 

 Temperatur
 
                           (Fahrenheit-32)x5                   Reamur-5
  celsius   (C)=            9                =            4

Vægt 1 pund= 100 kvint= 500g (¼ pund smør er altså 125g)
1 kvint =5g =10 ort


Længde
1 mil=7,532km,
1favn=1,884m
1 alen(2fod) =0,628 
1 fod=0,314m

                 1 tønde land =0,5516 ha

 rummål   1 øltønde=1,309hl. (knap131 ltr.)
1 anker=37,68 ltr.
1 kande=1,93 ltr.
1 pot=0,966 ltr.
1 pægl=2,4 dl.

                    fredagsbaren

        ♫ ♂ ♀  ♣ ♠ ♥ ♦


 

  Videnskabelige tegn til kopiering:   
              Ω 
        ¼ fl
÷  ¾
 
   ⅓ [ μ · ©² ³ ] ↔ ⅔ λ Λ  ß
     Markér og tryk samtidigt: Ctrl og c
     Indsæt i anden text, tryk: Ctrl og v

      skole         Grundbog 5       forsiden