Grundbog 3-3.            
Tekniske museum
                  Grundbog 3-1: strømmen          Grundbog 3-4: Måleenheder mv.
 Den grønne Kanals radiomuseum                                             Grundbog 3-2: sendebølgen, Marconi osv.         Grundbog 3-5:
hobby, byg selv
 


Oversigt historisk:               Udviklingen frem mod radioen og radiofoni (trådløse programmer)
1861 Phillipp Reis arbejder m. såk. "telefon" som Bell forbedrer.  Både Reis og Mahlon Loomis (USA) siges at have gennemført trådløs overførsel af telegrammer og musik. Reis transmitterede musik over 100 meters afstand.                                                  

I 1870’erne hører vi om mange nye isolerende produkter der kommer til: Celluid, plast, kunstgummi, bakelit osv. Også den første skrivemaskine i verden opfindes her af J. Malling Hansen fra Danmark. Et binært telegrafsystem med 5 bits tages i anvendelse ligesom Quadroplex indføres så flere signaler kan sendes over ledningen samtidigt.
1875 Bell’s telefon ("højtaler/mikrofon" med metal-membran).

1876 Mark Twain skriver på den nye Reminton skrivemaskine.

1877 Fonografen v. Edison blev ikke fremtidens opfindelse pga. Berliner’s grammofon  med plade, der kan kopieres og vendes om (1887) og som herskede over musikken indtil 1980'erne. 

 Edisons fonograf med voksvalse.  Valsen til fonografen markedsføres  ca. 1890 (-1930)                                                                         Berliners grammofon fra 1890 med lakplade


1891 Odense elektricitetsværk åbnes, senere følger København.

1895 Marconi (Italien, herunder, th.) arbejder med trådløs radio
1898 Val. Poulsens telegrafon (~båndoptager) kunne optage telegrammer til senere aflytning på metalskive eller –tråd. Magnetbånd markedsføres i 1947 og  (laser) CD'en i 1982        
G. Marconi
1900 Marconi lancerer brugbar trådløs radio og Max Planck formulerer kvanteteorien om bølgeenergi  Grammofonplader markedsføres.


1901 Telegrafi trådløst fra England over Atlanten v. Marconi (12. Dec.)
1903 elektronrøret af Flemming (England)
1903-04 Poulsens buegenerator (og tillige efterhånden 42 danske patenter og 214 udenlandske, indtil 1922 mere end 200 stationer efter Poulsens princip)

I 1903-4 opfandt englænderen John A. Fleming  elektronrøret, hvis princip er at katoden (glødetråden i elpæren) anbringes i nogen afstand fra en anode der påsættes højere spænding, så elektroner kan vandre fra katode til anode (ensrettes/diode), mens der herimellem kan indsættes et net der forsynes fra glødestrømmen og på den måde danner en regulerende ventil eller endog forstærker signalet, således at signaler bedre kan aflyttes mv. (triode). Denne opfindelse fik fantastisk betydning helt til i dag…

Holmen fik trådløs telegraf-station i 1905 til militær kommunikation og samme år opførte Valdemar Poulsen sin forsøgsstation på den anden side af Lyngby Station (Esbjerghuset, efter 1917 "Lyngby Radio" under telegrafvæsenet). Fra 1907 fik danske passagerskibe radiotelegrafer og dette år indføres også statens monopol på radiosendingen. Egentlig radiofonisending startede i 1909, hvor Dessau og Nyrup, fra Tuborgs direktørbolig, sendte til Valdemar Poulsen på hans forsøgsstation.

        Verden blev mindre:      1919 Flyrute mellem London og Paris.    1920 luftpost København-Hamborg

Første egentlige radiofoni-sending skete 29. oktober 1922 og der var jævnlige aftenprogrammer sendt fra Lyngby fra okt.1923. Fra januar 1924 sendtes fra militærets "Ryvang-sender", der blev udlejet til den civile programsending.        

11. september 1924 påbegyndte "Dansk Radioklub" sine sendinger fra telegrafvæsenets lokaler i Jorcks Passage v. Strøget


                    90,4 Megahertz                                                                 herunder  kodning: Cifferskrift efter Cæsars princip

                         


computer og transistor                  grundskolen        radiouniversitetet                                                    forside