Medier gennem tiderne, Fra avis til trådløs AM radio

De trykte medier:  Johan Gutenberg fra Mainz trykker 1454 bibelen, der herefter er almeneje. Andre bøger trykkes også. Fra ca. år 1500 ser vi en slags "flyveblade" eller "telegramagtige" aviser med nyheder som blev trykt ved forskellige lejligheder. 1566 første avis, venetianske Avisi der beretter om ting fra handel til politik. Fra 1634 ses i Danmark en egentlig, regelmæssig avis (Moltke& Martzan)  
1623 dansk postvæsen indføres (100 år forsinket pga. adelsoprøret mod Chr. II.)
 1751 Diderot påbegynder udgivelsen af 28 binds Encyclopedia til alm. oplysning
Telegraf
: Telegrafen (under Telegrafdirektoratet) blev oprettet 1854 under General-post Amtet (finansministeriet), men blev selvstændigt mellem 1924 og 1927. 

Telefon Phillipp Reis arbejder m. såk. "telefon" som Bell forbedrer. Graham Bell præsenterer  i 1876 så telefonen på verdensudstillingen i Philadelfia og året efter blev visse forsøg over telegrafledningerne gennemført fx. København-Nykøbing Falster og 1879 kom det første selskab nemlig "Kiøbenhavns By- og Hustelefon" på adressen "ved Stranden 18" (Hotel Royal) og fra 1880 Bell Company, der senere blev overtaget af Tietgen som KTS (Kjøbenhavns Telefonselskab) for 200.000 kr. Statseneret fra 1897 med koncessioner til private. 
Radiotelefon I 1920 åbnedes den første radiotelefonforbindelse i Danmark mellem Hammeren og Christiansø. Telefon og radio kobledes sammen i 1921 (med udstyr fra C. Lorentz i Berlin). Man kan på lignende vis stadig bl.a. kontakte skibe på havet over C, for interviews etc.* Første "Mobilos" kom 1950 med den offentlige biltelefon i København. I 1960 var der offentlig biltelefon i næsten hele Danmark.
*Man ringer til Lyngby radio og ber om forbindelse (skibets navn), de kalder så op og man modtager svar. Vent med at tale til skift! På samme måde kan vi i studiet omsætte de højfrekvente signaler i telefonkablet til lavfrekvensen som findes i mixer, forstærker og ledningskabler. Idag rummer telefonkablet samtidigt typisk også ADSL-signal til asynkron dataoverførsel via Internet, der udviklingsmæssigt kan sammenlignes med telegrafens quadroplex mv
Stor sensation: Lys-avis på Rådhuspladsen i København, 1924. Nyt Nyt Nyt display it

 

Støj i æteren:  I radioens barndom fandt man sig generet af de forskellige radiostøjkilder af naturlig art. En ung amerikansk ingeniør fik opgaven at undersøge problemet.

Karl Jansky, som han hed, fandt, at en del af disse radiobølger stammede fra rummet, efter at han havde påvist andre som forårsaget af fx. tordenvejret.
 

 


                                                                                                 

Radioen. Aflytning af radiosignalet med antenne og modtager: Undervisningsmateriale: Om Guglielmo Marconi                                mere radiokortere bølger


Teknik: Marconi, Peter Petersen og Valdemar Poulsen   her  


"Den trådløses" opfinder Valdemar Poulsens fødested i Pilestræde ved Rundetårn.