FM sending og modtagelse
         

 

 

        
Bølgen Ultrakortbølgesignalet (FM) på 1-10 mtr. længde går i ret linie uden at reflekteres i det ioniserende heavy-side lag (under 400 mtr.) så radiosignalet fortsætter ud i rummet med knap 300 000 mtr. /sek., således at stationens signal er nået langt forbi den nærmeste nabogalaxe ca. 11 lysår borte.

 

Sandsynligheden for lyttere derude i rummet hæmmes dog af de de enorme afstande.  Pga. jordens krumning har signalet begrænset rækkevidde, ligesom styrken der tillades ikke sikrer alle lyttere en uproblematisk aflytning, desværre. Senderantennen er anbragt så højt som muligt. Alle antenner er dipoler typisk efter princippet som ses her.

 

 


                                                                                                                       
FM bølgens udbredelse af et frekvensspektrum fra senderantennen
sker i spiralbevægelse og  med lysets hastighed.
Det synlige hvide lys er blot en lille del af bølgernes mangfoldighed, selvom det er sammensat af alle farver lysbølger. Ligeså er der mange frekvenser for radiobølger og hvert FM signal (farver) bruger en varierende frekvens som kodning af bærebølgen.                        

                                           nye regler for FM sender                                                                                  FM radio, Minsk, Belarus


        Den grønne Kanal   FM 90,4 MHz     Den grønne Elevator 

Radiouniversitetet                                                                          Værktøjskasse


                                                                         top igen