AM betyder amplitudemoduleret og dvs. når bølgen skal "kodes" af (tale)signalet fra mikrofonen gøres det ved den kraft der sendes ind i bølgen. Signalet ligger altså i styrken
FM betyder frekvensmoduleret dvs... En fast (bære-)bølge bringes til at ændre frekvens vhja. mikrofonsignalets kodning, således at signalet ligger i frekvens-ændringen. Det gør at signalet er bredere end AM-signalet dss. fylder mere i frekvensen og ligger derfor i det (ultra) korte bånd mellem 1 og 10 meters frekvens (FM-båndet) hvor hver station fylder ganske lidt, i modsætning til længere bølger der fylder mere og derfor holdes mere konstant på frekvensen for at give plads til andre med det fyldige signal.

grafisk fremstilling..


                                    teknik grundbog  2 Bølgen                        skole                         forside