Studierne                                      ved Den grønne Kanal

 

 

vejret lokalt

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har nu opgivet studierne på Kløverprisvej i Hvidovre af flere grunde, især da udlejeren ikke levede op til sine forpligtigelser, men blot lod stå til og blev opsagt, med efterfølgende problemer for os, hvorfor vi hurtigt måtte finde en alternativ løsning, som også skulle tage hensyn til, at Kulturstyrelsen har varslet nedlæggelsen af alle ikke kommercielle lokale stationer ved årsskiftet og overgivelse af frekvensen 90,4 til de kommercielle dvs. reklameradioerne. Den leverede internetforbindelse på stedet var også problematisk at få til at virke af uransagelige årsager, hvilket gjorde anvendeligheden begrænset og var et problem, ligesom et lille filmselskab aldrig formåede at leve op til deres aftale om lokalefællesskab mv. Tidligere har vi jo haft studie på Roskildevej og ved siden af Musikloppen på Christiania. Oprindelig startede vi 1.december 1990 i Christiania Radios studie i Det blå Hus, med indimellem lidt kaotisk teknik, men flyttede så til mere ordnede forhold i eget studie, der dog efter en årrække også blev problematisk, da nogle altid synes "misundelige" på lokalerne, så vi valgte at udvide til Roskildevej, hvor vi havde en god  og rolig periode med stabile forhold, men dog med betydelige udgifter, der oversteg vores indtægter, så vi hver måned selv måtte indskyde ekstra private midler. Den nye tekniske løsning betyder, at vi kan flytte studiet rundt i byen, hvilket er langt mere fleksibelt og ret praktisk, da vi nu også har natsendinger osv. Vi har måtte udskifte den gamle udslidte hovedmixer, som var helt fra firserne og ikke kunne repareres af eksperterne, der har forsøgt sig uden held. Den nye mixer gav en udgift på mere end 20 000 kr. udover en lille ekstra reservemixer og fordelingskonsol og flere mikrofoner. Desuden har vi måtte udskifte nedslidte minidiskoptagere og afspillere til digital optager samt PCer til klipning, afspilning mv. så det er selvfølgeligt paradoksalt, hvis vi skal lukke FM sendingen ned, men uundgåeligt for at sende frem til årets slutning. Udstyret kan dog bruges ved sending over internet, så hvis vi kan finde finansiering til dette vil vi bibeholde en "on demand funktion" og evt. stream der. Derfor vil vi opfordre dig til at støtte os til dette ved at indsætte et støttebeløb
( i øjeblikket er der problem med bankkontoen, men ny undervejs) da ikke meget behøves, men lidt skal dog ind for at dække udgifterne. Der har været overvejelser om at søge en kommerciel tilladelse, men efter erfaringer ved bl.a. en forsøgsstation og undersøgelser på lokalradiouniversitetet synes det at ville kræve ekstra midler, da en sådan virksomhed i Danmark formentlig ikke vil kunne blive rentabel. Nye stationer vil derfor formentlig blive drevet af firmaer, der har en indtægtsskabende virksomhed udover radiodriften f.eks. en papiravis med annonce- og reklameindtægter. Derimod kan det tænkes at vi vil indrette TV sending over nettet som supplement, såfremt det kan finansieres, da vi ligger inde med sådanne kompetencer og da det er blevet økonomisk mere realistisk med den digitale teknik og internet. For år tilbage søgte vi en tilladelse til analog TV men fik dengang afslag på tilladelse på Københavnerkanalen, men der kræves jo ingen tilladelse på nettet. Det vil dog kræve flere frivillige og søgningen heraf er jo sat lidt i bero indtil der kommer mere klarhed over fremtiden. Seneste: Tilladelsen er blevet fornyet og visse indskrænkninger vil sikre at budgettet kan holde fremover.