Reporteren, fri og undersøgende, hvad er det?
Holder dogmerne eller skal man sprænge rammerne? Findes der overhovedet en sandhed?

De retningslinier der undervises i bør ikke betragtes som dogmer, men som hjælp til udforskningen af reportagen. Det er ofte sådan at det sublime kommer gennem udfordringen af dogmerne: Du har overtrådt alle regler, men dit koncept holder ( dvs. det er spændende og lærerigt! måske oven i købet morsomt eller oprørende).. Så er det et godt job til en topkarakter!

Historien er det vigtige at fokusere på, så undersøgelser gøres for at give et mere fokuseret indslag, der er bredt belyst fra alle sider og nøjagtigt fremstillet.
Populært sagt: Hvad vil man fortælle og hvad er folks mening om emnet?
Først nu kan man sætte historien ind i en ramme som avisartiklen, internetsiden, TV-indslaget eller radiolydbilledet (selvfølgelig så i forhold til målgruppen, resourcerne, plads osv.).

Det er et udbredt dogme at journalisten skal/kan være objektiv, men måske er det mere virkelighedsnært at erindre sig at ingen er objektive, men at alle har en vinkel at se tingene fra og den i øvrigt styres af ejerne.
Når historien skal laves... undersøges ("H-spørgsmålene") Hvad er problematikken og hvem er de involverede, hvilket så fører til spørgsmålet om deres differentierede mening og udlægning. Det er her man kan tale om praktisk objektivitet, altså når alle kommer til orde, men det sker yderst sjældent, netop fordi "vinklen" ofte styres fra ledelses korridorerne og artikler mv. censureres af redaktionssekretæren, der også tilsætter en passende overskrift efter avisens profil "med påholdt pen" som H C Andersen siger, altså i et lidt primitivt sprog og uden grammatiske og dogmatiske journalistiske hensyn.

Ikke "mikrofonholderi": Det er vigtigt og interessant at give stemme til de "stemmeløse", mens det er trivielt at høre forudsigelige "politikerfraser" fra partipolitikkens virtuelle virkelighedsfjerne verden.
Vi vil høre dem vi ikke hørte! Vi vil ha det uforudsigelige..., fortalt på en spændende måde. 

Ellers er det blot underholdning!

Journalistik er mere end underholdning, selvom det kan være underholdende at tælle manglerne i moderne såkaldt TV-journalistik: Hvorfor er billederne kedelige i lange klip med speakeren, mens de spændende/flotte klippes helt ned til 10 sekunder. 2 gæster med samme logebaggrund og ukontroversielle mening diskuterer efter nøje instruktion, mens provoen osv. ikke er med ved bordet.
 


Berømte reportere

 

George Orwell            af stationsforstanderen

hed egentlig Erik Blair og fødtes 25.juni 1903 i Motihari i Indien (der jo dengang var en del af det britiske imperium). Han skrev mindst et par mio. ord i sit korte liv bl.a. de berømte bøger: Animal farm og 1984 hvoraf den sidste solgte mere end 40 mio. exemplarer på 60 sprog og bidrog til samfundskritikken ved at tilføje almengyldige ord som Newspeak, doublethink, unperson, cold war, sandhedsministeriet og Big Brother is watching.

Animal Farm er historien om svinene der tager magten i samfundet, idet de hævder at de er mere lige end andre og herfra stammer udtrykket "nogle er mere lige end andre" i forbindelse med de politiske partier.

1984 er skrevet i 1948 (der jo blot er en ombytning af de sidste 2 cifre, vel nok en hentydning til at fremtiden ikke er så fjern, endda). Bogen udkom 1949 og blev senere til en film og senest reality-TV programmet "Big Brother" og Animal Farm blev til tegnefilm.

Erik Blair, altså Orwell, kom på Eton kostskole, hvor han gjorde op med sine imperialistiske forfædre, der havde været slavehandlere og ikke mindst faderen, der var britisk opiumshandler. Han sprang universitetet over og blev politimand i Burma. Her skrev han "shooting an elefant" og besluttede sig for at blive forfatter.

Et liv blandt samfundets udstødte eksistenser fik ham til at kalde sig George Orwell efter en engelsk viktoriatids-forfatter og floden Orwell i Suffolk hvor han havde oplevet naturens forunderlighed. Han giftede sig i 1936 med Eileen O’Shoughnessy , der fulgte ham i den spanske borgerkrig mod Franco og redigerede et arbejderpartiblad. George blev såret i halsen og kom på kollisionskurs med sovjetstyrets agenter, der som han sagde.. var mere interesserede i hvordan tingene burde have været ifølge partilinien og ikke hvordan sandheden var når historien skulle skrives. Med dårligt helbred trak han sig tilbage til en afsides skotsk ø, hvor parret opdrættede får og kyllinger og adopterede en forældreløs dreng der fik navn efter faderen Richard. Hustruen dør i 1945 under en operation for blærekræft og i 1949 gifter George sig med Sonia Brownell i hospitalssengen hvor han, 3 måneder efter, dør af tuberkulose i en alder af 46 år.

Hunter "Gonzo" Thompson: Midtamerikansk våbenlobbyist, der har givet navn til "Gonzo-journalistik". Kendt for subjektivitet, manglende indhold og grov politisk styring af "vinklen", (dvs. udbredt navlebeskuende selvsmageri og ikke egentlig journalistik)