Teknisk afdeling                                Ledningsafd. Reparationsteknisk sæt
Reparationsteknisk afdeling, Den grønne Kanal.          
Den tekniske afdeling bistår også andre ved akutte problemer såvel som med langsigtede løsningsforslag udfra den mangeårige erfaring med radiofonisending og lydens mange aspekter. Fx. Hvordan opbygges stationens teknik? samt holder foredrag om teknikken og dens udvikling indtil nu fx. hvordan spares og hvad er erfaringerne med indkøb osv.               
     mail her  

Et af de hyppigst stillede spørgsmål er: Hvordan forbindes mikrofonen (fx. til et 2-polet stik)?
Løsningen vises herunder:
                                                                                          

XLR-stikket i fx. mikrofonen forbindes til et jack-stik v.hj.a.ovenstående metode: Den "varme" leder er 2 og skærmen forbindes til både 1 og 3 med "lus" ("balanceret"). 
Læg mærke til at såfremt indgangen til anbringelse af stereo jack-stik er mono, så vil denne kobling automatisk ske, selv om man lodder hvert af de 3 ben med separat leder/skærm og bruger (dyrere) stereo-stik
, således at man bare anvender en tyk og dyr ledning uden grund. 
Såfremt 2 XLR-indgange (dvs. stereo L/R) skal forbindes med kun en mikrofon, for at få monooptagelsen fordelt på begge spor (det giver lyd på både højre og venstre  kanal og bedre dynamisk spillerum på indspilningen (mono afspilles så som "stereo", men selvfølgelig med samme lyd på begge spor), så forbindes ben 2 i stik nr. 2 med ben 1 i stik 1. 
Skal et stereosignal  omvendt samles til mono indsættes bedst en passende modstand på begge ledere.

                              Nogle ledningsforbindelser
                             


      Genopladeligt NiCd element  
kan sikre back-up ved strømafbrydelser osv. Her et 650 mAh (mAh=milliampere timer). 

                                                                                        
Et par exempler på de reparationstekniske problemer vi i den forbindelse har mødt: 
Strømmen tabes på en trådløs telefon (afprøvet på gammel ascom Syntra) med 3 stk. 500 mAh som standart, men den viser sig sagtens at kunne benytte 3x1000 hvorved vi også konstaterer at back-up tiden så fordobles (idet elementet indeholder den dobbelte mængde strøm). 
Et batteri sammensættes af flere elementer, således at de 3 stk. elementer i den trådløse telefonen tilsammen giver 3,6 Volt, idet NiCd elementet kun afgiver 1,2 Volt, mod brunstenelementets 1,5 V. spænding (3x1,5 V= 4,5 V batteri.) Pluspol serieforbindes til næste elements minuspol i batteripakningen. Hokus pokus og man har telefon med dobbel batteri-tid og til mindre end halv pris i forhold til TeleDKs pris for ny pakning 

En medarbejder klager over, at vedkommendes (noget ældre) fjernsyn "taber" programmerne, når strømmen afbrydes. Vi finder "batteriet", der ligner det herover, men  blot  med et 250 mAh element ved de 1,2V. Der skiftes til nikkelmetalhydrid-type, der er en nyere og  mere miljøfornuftig type, men ellers tilsvarende det gamle i spænding og strøm så vi ikke risikerer noget uforudset, (trods den iøvrigt ofte store tolerance i komponenterne). Husk at de gamle udskiftede "batterier" er kemikalieaffald, især NiCd-typen. Oplad batterierne helt og anvend dem indtil de er helt afladede de første gange de anvendes, så holder de længere (end de lovede 1000 opladninger?)Værkstedet 
Printfremstilling: Ætsningsteknikken, udsavning og påtrykning af skrift og lak.
Lodning af komponenter, forbindelser og indbygning af apparaterne.
 
                   

selvskærende skruer
 

Forskningen


                                                                                                                                              
                                           radiouniversitetet                                udrykningskasse                                stationen

                                                    
                                                              Billeder af Linnet og Laursen radio med beskrivelse