Regnskaber  
Regnskab 2018

Modtaget offentligt tilskud          46426

Udgifter                                        88162