Trylleri med kemi

                                                                                                           Sjove små forsøg med kemi

 
 

Husk forsigtighed ved omgangen med stærke kemikalier og evt. udluftning.

 

Nogle syrer kan ætse huden og evt. afgive farlige dampe.

 

Luft evt. ud efter brugen af saltsyre og ammoniak og brug evt. gummihandsker under håndtering af koncentreret svovlsyre.

 

Hæld aldrig vand i syre, men hæld langsomt syren i vandet
("syren i vandet, aldrig det andet").

 

Jernklorid kan ætse!
(bruges ved ætsning af printplader)

 

Hav køkkenrulle klar, hvis noget vælter samt en spand med lidt vand som sikkerhed

 

Syre og andre ubehagelige stoffer kan afvaskes med vand, hvis uheldet er ude!

 

Stivelse findes i hvede- og kartoffelmel.

 

Kobbersulfat laves ved at opløse kobber i svovlsyre og inddampe og evt. omkrystallisere.
Blandes en opløsning af kobbersulfat med ammoniakvand bliver væsken straks blå!

Hældes vand på vandfri kobbersulfat bliver det blåt.

 

 

 

 

En vigtig del af trylleshowet er den ledsagende forklaring, hvorfor det er vigtigt at planlægge forsøgene og et lille courseri til dem, samt selvfølgeligt have alt klart i ordnet rækkefølge.
For at nedsætte lugtgener mv. kan glas jo evt. dækkes af en papskive mens de venter på at blive brugt til forsøget.

Væske hældes over et hvidt pulver, der bliver sort og stiger op i glasset 
                                                                            

    


                Væske hældes over en anden væske og efter nogen tid bliver væsken blå    
 Pap imprægneres med jernklorid og der males/skrives med 3 stoffer.

"Skriften" bliver rød, blå og sort.

 


En opløsning af kaliumkromat bliver gul ved blanding med opløste blysalte (vand bliver til "juice", men husk at stofferne er sundhedsskadelige!).
Blandes Kaliumferrocyanid (gult blodludssalt) med opløsning af jernforbindelse som fx. jernklorid, bliver væsken stærkt blå (af "berlinerblå". Disse stoffer er relativt uskadelige).

   
     

 

2 vandklare væsker blandes godt og stivner så.

 

 

Kalciumacetat kan fås fra afkalkning af kaffemaskinen med eddikesyre.
(Væsken herfra filtreres og koges stærkt ind og der sker så udfældning ved afkøling.
Lad det stå natten over og fælde ud!)
           Opløsningen skal være stærk
og væsken kan antændes, som en del af tryllenummeret.

 

Når glasset vendes kan det ses at "vandet" er stift.

 

 

 


  Ildfænomener

kan laves ved at dryppe glycerin på kaliumpermanganat

og blandes kaliumpermanganat med aluminiumspulver kommer der "blitzlys"

 

Ammoniumdikromat kan antændes og laver ildfænomen som en lille vulkan

 

Husk et underlag, der kan tåle ild og varme og der skal ikke være for lyst i lokalet,
så ses ildfænomenerne bedre. En stumt gipsplade kan sikre bordpladen mod at lide skade og en mursten kan tjene som underlag for "vulkanen"

 

 


 

 

 

Indikatoren: Hertil kan anvendes rødbedesaft.