Hospitalet                                                helbrede og lindre
                   
Frederiks Hospital, København. Operationsstue

Nyere tid:
Til det offentliges vel: I nyhederne fremkom en historie, hvor et navngivent fynsk sygehus skulle have have afvist at tage en kvinde ind, idet hun havde fået motorbenzin på sig. Man havde ellers i ambulancen foretaget det fornødne i form af primær rensning, men sygehuset krævede ifølge avisen opsat et rensetelt på parkeringspladsen, selvom motorbenzin formentlig hører til de mere simpelt håndterbare og almindelige uheld end så mange andre hidrørende fra f.eks. den kemisk industri.  Man kunne derfor indrette faciliteter til sådanne tilfælde.

Man kan så her tage patienterne ind uden berøring med den øvrige drift og man har har også en mulighed for at isolere patienter umiddelbart hvis de har voldsomt farlige sygdomme som Ebola.  Som det er nu,  køres patienten ind på måske skadestuens gang, hvorefter man skal iværksætte isolering  og behandling her, hvilket normalt er en tilforladelig løsning ved de almindelige smitsomme infektionssygdomme, hvor der reelt ikke er alvorlig fare forbundet med håndteringen af tilfældene. Håndteringen af  tilfældet med benzinofferet har nu vist, at der måske nok skal slås hul i en mur og indrettes et lokale til modtagelsen af ankommende ofre, når og hvor det ikke findes, men ellers er indretningen af beskeden karakter og velkendt og personalet skal jo have sikkerhed ved også de værste hændelser. Historien fra Fyn melder ikke noget om hvorvidt redderne var ligeså skræmte af motorbenzinen, men de havde jo da faktisk foretaget det indledende fornødne, således at man skulle tro at patienten ikke længere kunne være det store sikkerhedsproblem mht. brand- og kemikaliefare. Man kan jo omvendt undre sig over at influenzapatienter mv. isoleres ihærdigt i tilsvarende rum, mens skadeofre ikke kan modtages, fordi de kræver sådanne måske netop lidt isolationslignende faciliteter som de her illustrerede. Influenza o.m.a. er ofte relativt uskadelige infektionssygdomme især ved lidt påpasselighed. Man har måske en dør, der kan holdes lukket til specialafsnittet, samt håndvask og sprit ved døren. Hvad der er nok så vigtigt er personalets håndtering af adskillelsen, idet dårlig håndvask og hygiejne håndtering ofte er problemet ved infektionerne, måske trods tilstedeværende fornødne faciliteter. Der er ingen tvivl om at travlhed og  beskeden uddannelse i dette emnekompleks er et problem, også fordi nutiden hævdes at rumme nye udfordringer med de militært fremstillede infektionssygdomme, der kan blive en trussel ved udslip og udspredt af gale forskere som miltbrandbrevene blev i USA, sarin'en af den japanske sekt og lignende.

Hertil kommer at også besøgende skal have instruktion og oplysning om håndteringen af de forskellige smitteforhold. Det er jo også vigtigt at patienten er i centrum, så man ikke sætter en patient med influenza isoleret bag låste døre, som et fængsel. Rengøring og vedligeholdelse har også sine både maskinelle og menneskelige fejlmuligheder, så rigelig kapacitet generelt er nødvendigt for en krigsførende nation. Vi kan prise os lykkelige over at verden i nyere tid har været relativt forskånet for de umiddelbart farlige infektionssygdomme hidtil dd. og så fremover indrette os efter det der er umiddelbare farer frem for at prioritere simpel influenza og de århundredegamle og måske næsten forsvundne infektionssygdomme, når vi indretter sygehuset. Vi må i det mindste sikre, at der er mulighed for at hjælpe ofre for ulykker med endog farlige radioaktive-, sygdomsfremkaldende- eller kemiske stoffer (de såk. farlige stoffer). På tegningen er den simpleste indretning til rensning vist. Man kan køre patienten ind i et rum ved dør 1, Der er for personalet mulighed for at iføre sig beskyttelse i sluse A, mens man efter patientbehandlingen kan aftage beskyttelsen og evt. rense sig yderligere i sluse B. Ofte vil det jo være simple tilfælde som det nævnte, der tages ind her, men man kan altså også arbejde med modtagelse af de alvorligste ulykkestilfælde samt eksotiske sygdoms-, terror-, forureningsofre osv. Ofte er den vigtigste behandling her den hurtige indsats af et kvalificeret personale, således at egentlig behandling og hurtig lindring osv. kan igangsættes. Rummet forsynes selvfølgeligt med de fornødne tekniske og andre faciliteter: Ilt på en brandsikker måde, udsugning af dampe, en brandslukker, skylle- og neutraliseringsvæsker, skylleindretning og afløb med opsamling, vindue og samtaleanlæg, automatisk døråbning uden berøring osv.


Tripoli Medical Center, Libyen
lyt
Der er 1438 sengepladser i de 3 tårne, der hver har 350 senge. De 3 tårne er forbundet af en lav bygning, hvor diagnose og behandling foregår. 30 senge er til infektionssygdomme. 32 til endo-teknik.
I 48 bygninger findes 30 medicinske afdelinger samt centrallaboratorium, obstetrik, undersøgelse, diagnostik og meget andet.

Ved indgangen findes fødeafdelingen.

Der findes fysioterapi, røntgen-faciliteter og radioteknik

De centrale operationsstuer består af 12 behandlingsenheder  med 23 operations-stuer.

Mellem 2. og 3. bygning findes endo-teknologi og nuclear-medicin ved siden af 30 afdelinger med bl.a. vaskeri, polyteknik, køkken, lighus, retsmedicin, kraftcentral, nødstrømsanlæg, iltanlæg mv.

Centret dækker et areal på 27 hektarer og har et sengeareal på 150 000 m2

Der er 1000 indkvarteringsenheder til sygeplejepersonalet med egen by-administration.