Lyt til udsendelse om Københavns befæstning
Vestvolden
var en del af Københavns befæstning op til Den 1. verdenskrig, men var hurtigt forældet.
Gennemførslerne hælder nedad således at de var bekyttede mod beskydning. Dette er bagsiden  dvs. porten er set fra  Københavnssiden, hvor forsvarsstyrkerne befandt sig. Foran var en vandgrav og en lavere vold.
Herunder et af batterierne
 

Gennemgangen herunder hælder også nedad og er forsynet med beskyttelse for vagten der kunne dække sig til venstre bag beton.


< I fredstid kunne ammunition opbevares i disse magasiner hvor der var indkvartering for mandskabet ved siden af.

I krigstid lå mandskabet ude i stillingen.30,5 cm kanon 1921

 

           Bagved volden kørte et damptog med materiel og kanoner
                      
 

< Bagved volden idag

 

Christianhavns vold bestod af smal vandgrav foran en vold med vinkelhuse mv. samt bred vandgrav og vold med kaserne bagved.

     Udsigt over kasernen på Christianshavn til volden og søbefæstningen.                                                                             Bag Christianshavns vold idag. Vinkelhus med skydeskår imellem 2 vandgrave