En introduktion til bronzealderens 
  petroglyffer  i Skandinavien.
Helleristningerne                    af Jannik Vemmer
 

    

 


fig. 1  Bronzealderpigen med tidens halsring og soltegn

 

Solkalenderen:


Ligesom den dendrokronologiske metode kan fastsætte et tidsrum for et stykke træ kan kalendernes kronologi fastsætte det tidspunkt på året som skibene refererer til i den mytologiske beretning i billederne, ved at sammenstille solemærkerne så skibene bringes til at overlappe hinanden. Herover ses den tydelige sammenhæng, trods lidt afvigende tidsrum for skibene. Øverst mangler de 2 første uger af foråret og nederst angives kun "avlstiden" i form af de første 8 uger af foråret.


Her ses forskellige udgaver af skibe. Øverst hele foråret samt solhvervsugen. Derunder en mere "kunstnerisk", der læses fra højre mod venstre. Derunder et der går 10 uger ind i sommeren. Det fremstiller derved solkæmpens (sommerens/vækstens) tid. Nedenunder dette ses et med 21 uger (får og geds drægtighed). Når der findes kølplanke tælles bov og hæk altid med som en generel regel. Den extra dag i året ud over de 52 uger indsættes altid den 24. januar, der derved bliver et fast punkt i kalenderføringen ligesom sommersolhverv er det med højest nogle få timers udsving. Sådanne regler og overensstemmelser er med til at bekræfte at der er tale om et overensstemmende og velgennemtænkt system, ligesom det er interssant at der er et indgående kendskab til  dyrenes drægtigheder og svangerskabet hos kvinden (grisen drægtig 16½ uge, koen i 40 uger og kvinden svanger i 39uger) hvorved barsel og kælvning bliver sammenfaldende den 24. januar (idet den indskudte dag åbenbart regnes for en selvstændig uge!). Engelstrupstenen forklarer hvorfor svinet trækker de 3 årstider (gryder) efter sig og at denne "englenes by" åbenbart var relateret en jordisk, kvindelig svinekult, modsat Herrestrups ("vor herres") himmelske, mandlige kokult. Alle disse ting gør os jo i stand til at udlede meget om bronzealderens samfund i Skandinavien. Man danser om "frugtbarhedsgryden" og ofrer til jord og himmel. Gryden fyldes ved befrugtningen og tømmes når soen farer eller koen kælver osv. Gryden ses symboliseret på to forskellige måder, dels som U og dels som O. i ristningerne. Gryden har ofte karakteristiske zig zag linier, hvilket henviser til bevægelse (bølger), der skaber materien. Bølgen skabes udfra jordens kraft og solens styrke, ligesom elektricitet består af ampere og volt og bølgen der opstår skaber livet. Det er iøvrigt interessant nok en tankegang, der er påfaldende i overensstemmelse med moderne naturlære og atomfysik! Der findes en række kulturelle forbindelser til Ægypten, Grækenland og ikke mindst kelterene (gallerne) og morsomt nok til Asterix og Obelix tegneseriens hovedpersoners gestalt. Der er sammenfald med en række motiver på guld- bracteaterne, på nogle runesten og 1500 tallets kalkmalerier i kirkerne bl.a. i Tuse kirke.


Guldbracteat med jordens kæmpe og en slags "runer", soltegn og "torntidens" benhug.

Bonden, koen og ageren.                            
Indtil et par tusinde år efter vor tidsregnings begyndelse er hovedparten af Danmarks indkomst opstået gennem bondens samarbejde med naturkræfterne. Gennem gode og dårlige år og med en afhængighed af den grundlæggende arbejdsindsats.
Ved hjælp af pløjning, såning og høst, har bonden brødfødet nye generationer indtil i dag, og heri har malkekoen spillet en stor rolle. Nu er det slut.
Traditionelt agerbrug er hurtigt forsvundet, måske bortset fra hos de økologiske landmænd og dem der benytter den biodynamiske metode som de kalder det, med kohorn i jorden som en tragt for himlens indflydelse, solposition, månefase osv. Den sidste generation med praktisk indsigt i familiegårdens omfattende drift er set. Når så nu hele kulturen sådan må henvises til museet, vil det være extra, historisk vigtigt at få skrevet den hidtil uskrevne del af historien, som generationerne tidligere fik med i fødselsgave: Husdyrene, jordens cyklus, højtiderne, sommerferie i høstakken i den livgivende sol med køerne brølende eller fiskeriet fra en lille jolle i morgensolens fortryllende lys i aftagende måne nøjagtigt ligesom bronzealderbonden har levet med sin fascinationen af biosfærens uomgængelige velsignelse for mennesket, men samtidig også dens uafvendelighed, med slagtetid, generationernes passage og nye strømninger der trænger sig kulturelt på. 
Den relation som de fleste har haft til agerbrugskulturen fra Arilds tid bliver vanskelig at vinde tilbage, så kulturens grundstene vil gå i glemmebogen og forsvinde for stedse, hvis de ikke er dokumenteret. Med den afstand der nu er blevet til hele det agrare fundament, vil det blive langt sværere for fremtidige generationer at forstå indholdet i de overleverede kilder til vort lands historie, så det også i den sammenhæng er vigtigt  at helleristningernes indhold undersøges, forklares og dokumenteres elektronisk for eftertidens generationer, museer verden over osv. Indimellem kan historiens bonde forekomme, som var han et rumvæsen og ikke det grundlag han blev, for at vi kan forstå ting som den verdensberømte viking og kalkmalerierne i kirken . Lad os da ikke håbe at vikingen ender med bare at blive forstået som blot træsouveniren med lur og hornhjelm, der jo faktisk er helt ude af tid, men netop er hentet langt tidligere hos de 2 kæmper der er hovedpersonerne i helleristningernes mytologi i  stenbilledernes "tegneserier" Bronzealderen er vor agrare guldalder, men lidet forstået indtil nu.
En epoke på 5000 år bør nu beskrives, før den helt forsvinder ud af syne, nemlig landbrugets og kvægets tid hos dette mystiske folk, som forhåbentlig nu kan forstås meget bedre og det vil formentlig også føre til nogen forståelse for sprogets ordlyd og karakter.
                                                                               

Læren af helleristningerne, de skandinaviske hieroglyffer

Ofte findes mytologien som forklarende illustration til kalenderen. Alle de undersøgte ristninger er omfattet af samme system og mytologiske lære, nemlig læren om de 2 kæmper der skabte bevægelsen i tiden samt kraften og styrken til livet og væksten. Skåltegnene er også en del af det matematisk, religiøse gallerisystem og henføres sædvanligvis til offerriten. Hjulet betyder 1 år, men ved årets slutning i marts, så hæfter vinterskibet sig på det nye års forårsskib, ligesom en fisk bider på krogen, bådshagen fanger en båd eller ankeret fanger bunden. Vinterskibet støder til det nye forårsskib med bagstavnen, men vender sig så og bliver til de første 8 forårsuger (avlstiden). Vinteren "vender og bliver til forår" og dermed det nye års start. Solkæmpen overtager magten indtil solhverv, hvor han kommer i kamp med jordens jætte dvs. vinterkæmpen (også naturens kæmpe). Det er kampen mellem himmel og jord, senere gud og djævelen på kalkmalerierne.

Det helt centrale i bronzealdermenneskets liv var tiden, kan vi se. Det dominerende motiv er spørgsmålet om hvor er vi på tidens målebånd? Altså hvad tid på året (og vækstens tid) er det nu!
Nutiden forstås af bronzealdermennesket som tiden mellem fortiden, som vindes op som på et målebånd og fremtiden som er den snor på en trisse eller en spole som vi trækker tiden til os fra. Herved bliver ny tid skabt og fortiden rulles op på trissen for den forgangne tid. Tiden forstås som en spiral der vindes op med den tid der er gået og rulles ud fra den tid der kommer. På den måde er vi bundet af tiden mellem den ene og den anden spiral som halsringen (fig. 1) også er en påmindelse om. Pigen der bar den har da også haft vanskeligt ved at tage den af efter anbringelsen, så hun har troligen været anset som tidens træl, måske i form af en slags pligt eller embedsfunktion, relateret frugtbarhedsgudinden, måske som jordmoder, heks og præstinde. Snoreskørtet er de snore som binder hende og jordkæmpen med snoreskørt på bracteaterne fra jernalderen til (tiden på) jorden. Vi har været så heldige at de uforgængelige religiøse efterladenskaber bliver fundet efterhånden, så vi faktisk har fund udover ristningerne, der bidrager til at danne hele billedet af bronzealderens liv og især altså religion. Når man ser billedet af fiskerne med anker ude og kroge i vandet er det derfor let at tolke når man ved at de indristede motiver alle er af generaliserende mytologisk karakter drejende sig omkring tiden som den er udtrykt i kalenderen, og som har været et vigtigt begreb for at drive det optimale agerbrug og religionsudøvelsen. Bondekalenderen og almanakken har altid været et vigtigt hjælpemiddel for bonden. Han bruger den ikke mindst i forbindelse med såning og drægtighedsberegningen.

Efter at have set arkæologernes forskellige bemalinger på Herrestrupstenen gennem tiderne, blev det alligevel den ristning der førte til gennembruddet i oversættelsen og tolkningen af indholdet i helleristningerne. Også Engelstrupstenen blev en vigtig brik som udgangspunkt for undersøgelsen af en lang række andre ristninger der så førte til opdagelsen af en bred overensstemmelse i hele Skandinavien idet det viser sig, at det udfundne princip fungerer i hele det Skandinaviske kulturområdet som et samme mytologisk sprog for alle, som man f.x. kan se på Fossum-skibet herunder, der fint angiver jævndøgn ved den første af de modsatrettede hyrdestave, sommeren med solhvervsugen ved kæmpens bageste ben og efterår den angivne periode svarende til indtil ca. 1 december, hvorved kun "juletiden" (-kalenderen) mangler efter skibets hæk.

Fossum, Sverige.  De 2 kæmper kæmper efter sommersolhverv om magten over hvad tid på året det er. Jordkæmpen (vinteren) vinder 10 uger efter.

  
Fra Trøndelag i Norge. De 4 årstider ligesom på Herrestrupstenen       Engelstrupstenen starter med 1. uge efter forårsjævndøgn og er relateret svinet


Kalenderens princip i helleristningerne                           efter Jannik Vemmer         Folkedansen i Grækenland minder påfaldende om "grydedansen"

                                       
Norsk ristning sammenholdt med norsk bondekalender (bemærk kors samt libationen)               

           
   Svinets drægtighed i Sverige (tv.) og i Odsherred i Nordsjælland (th.)


        Sommerens skib sejler op ad åen                                              oliemaleri af Jannik Vemmer                           Bronzealderhøj på Lolland                                                   Foto af Ture Grønborg