A just and necessary solution.

Fred og Miljø                                                       Jorden, vandet og luften....
luften                     jorden

Fra Istid til aflejring....

Ferskvandsbiologisk akvarium ved Den grønne Kanal                         
vandet                            

Temperatur, vejr og forskning....                                       Ferskvandsbiologisk akvarium ved Den grønne Kanal
 
dynamikken                              Akvakulturforsøg med biotop, temperatur, avl miljø og vandkvalitet.


                 
En vigtig del af samfundsomlægningen til et bedre samfund er den økologiske anskuelse, hvor der ikke anvendes de mange kemiske tiltag som pesticider, kunstgødning osv. som man har ellers har haft tradition for siden 2. verdenskrig.
Disse forbruger i øvrigt også energi ved deres fremstilling, udover den skade skadevirkning de har ved brugen: Udryddelsen af nyttedyrene, der ellers kunne gøre arbejdet, kemiske rester der siver ned i drikkevandet, radioaktivitet i kaliumgødningen osv.
For biologen er det indlysende at udvikle naturlige mekanismer, der kan sikre mod skadedyr og plantesygdomme og for samfundet er meget vundet ved at udvikle en ny form for landbrugsproduktion, baseret på de naturlige mekanisme:

A. Beskæftigelse, med større indtjening,

B. bedre madvarer til befolkningen og

C. naturbevarelse med stor rekreativ og pædagogisk værdi.


                                                                                           forside