Globalt miljø                                                    
luften
jorden

Ferskvandsbiologisk akvarium ved Den grønne Kanal                          Fra Istid til aflejring....
vandet

Temperatur, vejr og forskning....                                       Ferskvandsbiologisk akvarium ved Den grønne Kanal
dynamikken                 


                                                                                           forside

 

 
 Jorden, vandet og luften....

Atmosfæren, klodens hav

Varmens dynamik

Albedo: Jord, sand og sne

energiforbrug, CO2 udledning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskning:

 

Geologien, råvarer, fossiler

fortiden

Biologien

Arternes bevarelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fortidens varme- og kuldeforhold

Livet efter istiden

Arternes uddøen

Stenalderens temperatur

varmere klima med fx. sumpskildpadder

kommende istid

 

 

 

 

 

 

Ferskvandsbiologisk forskning:

 

Nyere tids temperaturudsving

fiskesygdomme pga. varmere vand

 

vandtemperatur, lufttemperatur og barometer

avlsforsøg

 

 

 

 


En vigtig del af samfundsomlægningen til et bedre samfund er den økologiske anskuelse, hvor der ikke anvendes de mange kemiske tiltag som pesticider, kunstgødning osv. som man har ellers har haft tradition for siden 2. verdenskrig.
Disse forbruger i øvrigt også energi ved deres fremstilling, udover den skadevirkning de har ved brugen: Udryddelsen af nyttedyrene, der ellers kunne gøre arbejdet, kemiske rester der siver ned i drikkevandet, radioaktivitet i kaliumgødningen osv.
For biologen er det indlysende at udvikle naturlige mekanismer, der kan sikre mod skadedyr og plantesygdomme og for samfundet er meget vundet ved at udvikle en ny form for landbrugsproduktion, baseret på de naturlige mekanisme.

Man kan bl.a opnå.:

A. Beskæftigelse, med større indtjening,

B. bedre madvarer til befolkningen og

C. naturbevarelse med stor rekreativ og pædagogisk værdi.