I slutningen af 90erne opklarede Jannik Vemmer betydningen af helleristningerne på baggrund af Herrestrupstenen og Engelstrupstenen. Da der måtte være tale om en mening med det omfattende ristningsarbejde søgtes et system frem og Herrestrupstenen viste sig at bestå af 53 mandskabsstreger, ligesom vor nutidskalender, hvilket blev grundlaget for yderligere undersøgelser, der bl.a. viste at Engelstrupstenen havde et system der var overensstemmende hermed i lighed med en række andre sten især i Skåne. Gennem en systematisk gennemgang fandtes overalt den samme 7 dages kalender i skibene suppleret af den mytologiske fortælling om hvordan verden og tiden blev skabt af 2 kæmper, jordkæmpen og solkæmpen.

Siden er yderligere detaljer blevet opklaret, således at en række regler og særlige kendetegn har kunne forklares, som kølplankens betydning ved optællingen. Herrestrupstenen er særlig interessant ved sin lidt særlige og på enkelte punkter unikke fremstilling af kalenderen. Sommeren lægger kølplanke til forårets start og slut, hvilket er ret særegent og en af avlsugerne ses kun som en kort streg ovenover skibet (svinets uge, den 5 streg i foråret), men pga. det helt faste system kan ugernes placering udfindes, således at en overensstemmelse kan fastslås udenom al tvivl. Herrestrupstenen blev en forklarende sten for Jannik Vemmer ligesom Rosettestenen blev det for Jean-Francois Champollion, da han skulle oversætte hieroglyfferne. En række afarter af kalenderen er påvist bl.a. en slags "julekalender", hvor kun juletiden opregnes ligesom drægtighedstider for husdyr og menneske findes i specielle kalendere. Netop den specielt indsatte dag i vinteren er en "barselsdag" og den kendetegnes ved at ligge fast i året ligesom sommersolhverv. Man kan undre sig over oldtidens store viden om drægtighedstider og kalenderføring, men forklaringen kan jo ligge i den store vigtighed disse ting har i et agrarsamfund, hvis man ikke foretrækker nogle af de mere kuriøse forklaringer. Det har vist sig bemærkelsesværdigt at kvindens graviditet faktisk  fastslås mere nøjagtigt end vi gør det idag, hvor graviditetsforløbet blot anslås ud fra sidste menstruation, altså et rent overslag og ikke en nøjagtig beregning fra befrugtningstidspunktet. Engelstrupstenen viser faktisk svinets (mytologiske) barselsforløb i forhold til forårsjævndøgnet. "Kalendercomputeren" kan bringe tankerne hen på Babbages matematik-maskine med regnehjulene og man  må beundre  oldtidens høje videnskabelige niveau indenfor naturvidenskaben, når man husker på de simple livsvilkår man levede under i Skandinavien. Herrestrupstenen og Engelstrupstenen stammer fra Odsherred og den første er hensat lidt beskedent på Vikingeskibsmuseet og den sidste på Nationalmuseet. Begge sten henstår uden forklaring af deres fantastiske betydning for forståelsen af samtlige Skandinaviske helleristninger.

Hvis man anvender systemet i nutiden vil 2014 forløbe således
             
  systemet i helleristningernes kalender                                      Efter billede af JV. Oliemaling på præpareret pap                                             Sten af JV                          video Mand og sten

                                                                                       
                                                                                         Engelstrupstenen viser samme kalender (og avlen af svinet. Pink markering)