De danske Kyster       Om Danmarks kyster: Vadehavet, Vestkysten, Limfjorden, Nord- og Sydsjælland, Sydfyn, Istidskysten mv.

Samsø
            

 

 

 

 

 

 

            Øerne
                i
            midten


                              Sejerø
                                                            

       Lyt    Kysten ved Hanstholm, Agger og kystsejladsen                     Istidsdelokationen der skabte landskabet