Videnskabens historie i uddrag: Fra arabisk til vestlig videnskab.    skibet

Arabien og Islams bidrag til oplysningen og udviklingen af også Europa, bl.a. kemien: 
I tiden efter år 700  udvides papirindustrien. Al-Shaybani offentliggør sit berømte værk: "Den nøjagtige bog over international lov". I sidste halvdel af århundredet blomstrer boghandelen via handelsruterne og den industrielle bogproduktion. Profetens originale udtalelser og hans biografi udgives. Islamisk jura (fiqh) udvikles under 6 "skoler for tænkning" og et gigantprojekt for oversættelse af de græske værker og tanker påbegyndes. Rationalisternes philosofi-skole (Al Mutazila) oprettes. Ummayade-dynastiet etableres i Cordoba og "1001 nats eventyr" fremkommer. "Planternes bog" udgives af Abu Hanifa al-diwari. 
Efter år 800 grundlægger araberne "Kemien" etableres som en experimenterende videnskab af Jabir ibn Hayan og de får deres store philosof (Al-Kindi). Algebra udvikles af Al-Khwarizmi og i sidste halvdel af århundredet beregnes jordens omkreds og en bog herom udgives ("bogen om jordens omkreds" af Ibn Hawkal). Al-Farghani udgiver bogen "Astronomiens Elementer" og "Om stjernernes videnskab" udgives af Al-Battani. Musa brødrene, der er ingeniører, offentliggør bogen "Om ingeniørkunstens mekaniske udstyr". Platons værk "idealstaten" kommenteres i en meget rost udgivelse af philosoffen al-Farabi og også "bogen om offentlige finanser" udkommer (Al-Harawi)

Mellem år 1200 og 1300 udgiver Al-Zarnuji det meget roste pædagogiske værk "Indlæringens Metode" og fra det arabiske Spanien kommer "sammenlignende værker om droger og diætetik", en bog der sammenligner diæt-metoden med medicinsk behandling, skrevet af Ibn Al-Baytor samt et værk om det multikulturelle samfund af tænkeren Ibn Saad. Efter "sammenlignende værker om droger og diætetik" udkommer Din Razis "Videnskabens Leksikon" og historiephilosofi indføres som fag. Ibn abd as-Salam formulerer den første erklæring om dyrenes ret. I Bagdad nedbrændes "visdommens Hus" og de 36 offentlige biblioteker af mongolerne, hvorved store mængder manuskripter går tabt. Det ottomanske imperie fortsætter efter Abbasiderne. Blodets cirkulation beskrives af biologen Ibn Nafi og musikken af Al-Urmawi og astronomen Nazir al-Din Tusi fuldender værket "astronomi-videnskabens optegnelser" ved Maragha observatoriet i Persien. Imens fører europæerne deres sidste korstog mod araberne i Palæstina (Richard Løvehjerte mod Saladdin).
Mellem år 1300-1400 forfines arabernes videnskab yderligere: Sociologi etableres som selvstændig diciplin af geografen Ibn Khaldun, der udgiver sin "Introduktion til Historien" samt beskrivelsen af hans lange rejser. Zoologiske værker som "Sammenlignende værk over dyrelivet" og veterinær-medicinske, som "De to kunster: Dyrlægepraksis og hestetræning", udkommer tillige med juridiske som exempelvis" metodisk retfærdighed i administrationen af islamisk lov". Inden 100 år er gået tilkommer "Nøglen til aritmetik" af Al-Kashi fra Persien og "Instruktionsbog i navigation og samfærdsel" af Ibn Majid. En muslimsk admiral fra Kina, Cheng Ho, udforsker Afrika på opdagelsesrejser.

Fra kemiens verden: Ord som aluminium og alun er klart arabiske, idet forstavelsen al- er den bestemte artikel i arabisk grammatik. Ordet alkymi kommer fra arabernes ord al-kemi, der iøvrigt uændret bruges på finsk idag. Ordet dækker dels over den teoretiske kemi, men også den experimenterende, som den praktiseres i det kemiske laboratorium. Den teoretiske kemi betegnedes tidligere "Encheria'en" (c udtales som s) og den praktiske, "Cymien" (c udtales som k), dvs. "al-kymi".


Først med H.C.Ørsted og Zeise trængte disse strømninger igennem til Danmark, hvor der i 1800-tallet blev etableret undervisning og laboratorium i egentlig kemi, først i Nørregade, siden i Studiestræde. Dette skift er formentlig årsagen til fremgangen i dansk forskning, men sker altså mere end 1000 år efter samme strømninger i den arabiske verden, der i de nu seneste 200 år synes at have haft en nedgangsperiode i forhold til den europæiske og senere den amerikanske, der dog er gået nedad igen siden 2. verdenskrig, til fordel for den europæiske kemi. Fremtidens videnskabshistorie vil givetvis, ikke mindst, blive tegnet af også den 3. verden, hvor mangelen på medicin og uddannelse er stor.

 De sidste 300 år har europæiske erobringer og kolonistyre i de arabiske lande forbudt og nedlagt universiteter og højere læreanstalter, forbudt muslimer at undervise og forbudt "islamisk medicin", hvorved bl.a. wahabismen (nærmest: streng, fundamental, boglig tolkning) i Saudi-Arabien skabtes.


  næste side                                                   Top igen                                                  forside