Oversigt over artikler og andet i forbindelse med undersøgelser over bronzealderens kalender, liv og myter.  ENGLISH SUMMARY
Koen                                

Istiden Indledning: istidsmanden og isens udbredelse i Skandinavien

Stenalder Verdens oprindelse for mennesket i naturen. Intro til helleristningernes forståelse og tolkning

Bronzealderen
Avl og myte
Introduktion til helleristningerne   Helleristningernes betydning er nu opklaretet
Kalenderen Bronzealder kalenderskibene
Mere om kalenderen Avl, regnebog, julekalender, tidens og ugens opbygning til år,
Bronzealderen Helleristningernes forståelse og tolkning.
Kalkmalerier  De 2 kæmper bliver nu til djævle

offerritualet og gryden (stadig under udarbejdelse)
Den ægyptiske forbindelse (stadig under udarbejdelse)
Den mykenske forbindelse og Grækenland

Før kristendommen, jernalder og vikingetid. Riten fortsætter
 

Ordbog for helleristningernes symbolik og ikonografi (stadig under udarbejdelse) Hjælp til tydningen.

Svinets avl
naturen og kæmperne
årstiderne Efterår  vinter  forår sommer

Diskussion (discussion): (stadig under udarbejdelse) Mand og sten Film: Hvordan laves en helleristning? et forsøg med sten mod sten.

                                                                                                      Bronzealderskibet